Celovito delo – zagotovilo prave pasivne hiše

Kvalitetna hiša, še posebej pa pasivna hiša, ne sme biti le zbir posameznih sestavnih delov – vsak element gradnje pasivne hiše mora biti usklajen in povezan v celoto, ki povezuje vse projektne in izvedbene faze. Zgolj dober projekt seveda nikakor ne zagotovi, da bo tudi hiša korektno izvedena. Med obema mora biti usklajeno delovanje – najbolje, da gre za isto skupino oz. podjetje, ki zagotovi vse sestavne dele projekta in izvedbe ter za celotno delo da tudi celovito garancijo.

Celovit načrt pasivne hiše

Projektiranje pasivne hiše sestavlja več osnovnih med seboj povezanih delov:

  • preučitev lokacije in želja naročnikov
  • dejna zasnova
  • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • projekt za izvedbo, sestavljen iz arhitekture, statike, strojnih instalacij, elektro instalacij in drugih pomembnih sestavin

Vsaka pasivna hiša mora biti projektirana za vsako lokacijo posebej, saj so zahteve osončenja, terena in lokalnih prostorskih planov zelo specifične. Na teh osnovah dober arhitekt oblikuje najprimernejšo pasivno hišo, ki zagotavlja kar najboljšo energetsko učinkovitost, funkcionalnost, izkoriščenost prostora in skladnost arhitekture z lokalno arhitekturno krajino. Ni vsaka pasivna hiša primerna za vsako lokacijo.

Posebne gradbeno tehnične lastnosti pasivne hiše narekujejo tudi usklajen izvedbeni projekt. Dobra ekipa inženirjev deluje usklajeno, da so vse zahteve posameznih projektnih delov upoštevane v vseh projektih. To je edino kar omogoči hitro in zanseljivo gradnjo brez nepotrebnih težav in nestrokovnih rešitev na licu mesta, ki bodo trajno del končane hiše. Vzemimo primer prezračevalnega sistema v pasivni hiši: Kljub temu, da gre za enostavno instalacijo, so npr. prezračevalne cevi vseeno nekajkrat širše od vodovodnih cevi. Te cevi prehajajo skozi zidove in stene, zato je treba njihov potek predvideti v arhitekturnih tlorisih, jih uskladiti z razvodom elektro instalacij in lokacijami luči ter prirediti statiko nosilnih konstrukcij. Vsak posamezen projektant lahko to zelo enostavno uredi, pomembno je le, da delujejo usklajeno in celovito. To je le en primer gradnje tudi običajnih ne le pasivnih hiš.

Dober projektivni tim že na začetku izbere ustrezne gradbene in druge sisteme s čimer zagotovi tehnične lastnosti pasivne hiše glede na zahteve standarda, kot so zanesljiv toplotni ovoj brez toplotnih mostov, zrakotesnost, učinkovita okna, ogrevalne in prezračevalne sisteme, itn. Lastnosti tega izbora se upošteva v vseh fazah načrtovanja, kar zagotovlja učinkovito in kvalitetno projektiranje ter posledično gradnjo prave pasivne hiše.

Več o projektiranju si lahko pogledate na strnai podjetja ARHEM – Pasivna Arhitektura, ki se s projektiranjem pasivnih hiš ukvarja od leta 2002 in je na tem področju oralo ledino v slovenskem prostoru.

Celovita gradnja pasivne hiše

Gradnja je naslednji in zelo pomemben korak po fazi projektiranja, ki je z njo hkrati tudi neločljivo povezana. Kvalitetna gradnja namreč poteka le po kvalitetno izdelanem načrtu. Zelo pomemben pa je seveda tudi gradbinec z ustreznim znanjem in izkušnjami.

Podobno kot pri načrtovanju je tudi pri gradnji pomembno usklajeno delo vseh udeležnih izvajalcev in še posebej nadzornika, ki gradnjo celovito spremlja.

Z zavedanjem, da je pasivna hiša celovita in usklajena zgradba, je pomembno poudariti, da mora tudi gradnja sama potekati tako. Vsi deli hiše morajo biti izvedeni skladno med seboj in tako, da lahko izvajalec odgovarja zanje. Gradnja po ločenih fazah, kot se je v zadnjem času uveljavilo v Sloveniji, je napačno in zelo škodljivo še posebej za pasivno hišo – npr. ločena gradnja temeljne plošče in hiše na njej ali gradnja do III. gradbene faze. Pri tem načinu gradnje lahko izvajalec posamezne faze odgovarja za le njegov del, nikakor pa ne za usklajenost med njima, kar je temeljna napaka. Tudi garancije ni za celoten objekt. Škodljive posledice takšnega načina gradnje se pogosto pokažejo šele po več letih. In če ni celovite garancije, odgovornosti takrat verjetno ne bo prevzel nihče.

Dober izvedbeni tim prevzame gradnjo od samega začetka do zaključnih del na hiši in jih izdela kvalitetno, saj se zaveda, da bo na koncu dal garancijo za celoten objekt. Med gradnjo se bo posvetoval s projektantom, da bo ta kvalitetna, hitra in zanesljiva. Zato zahtevajte krovnega izvajalca pasivne hiše, pa naj bo to masivna ali pa montažna hiša.

Več o kvalitetni izvedbi pasivnih hiš si lahko pogledate na strnai podjetja PasivnaGradnja.si, ki se celostno ukvarja s projektiranjem in izvedbo pasivnih hiš od leta 2002 in je na tem področju oralo ledino v slovenskem prostoru.