Fotovoltaični sistemi so napreden energetski vir za pridobivanje električne energije iz sončnega sevanja, ki je obnovljiv energetski vir, zato te sisteme uvrščajo med trajnostne rešitve. Pridobivanje električne energije s pomočjo fotovoltaičnih panelov je v Sloveniji že dobro uveljavljeno in je tudi zelo primerno za nagradnjo pasivnih hiš v nič- ali plusenergijske hiše.

SONCE KOT ENERGETSKI POTENCIAL

Potencial, ki ga omogoča sonce absolutno presega vse potrebe človeštva po energiji, saj sonce že v eni uri pošlje na Zemljo toliko energije, kot je potrebna za človeštvo v enem letu. Sonce je obnovljiv vir z neizmernim potencialom uporabe, dostopen in ekološko sprejemljiv. Vse bolj pa postaja njegova izraba v fotovoltaiki cenovno konkurenčna in dostopna širši javnosti, odlikuje pa jo še nezahtevnost vzdrževanja, varnost in dolgotrajna uporaba. Uporaba sončnega sevanja kot ogrevalnega vira, ki je značilen za pasivne hiše, se lahko tako z uporabo fotovoltaike nadgradi tudi za električno napajanje ostalih sistemov v pasivni hiši in hišnih električnih naprav.

KAKO SE JO UPORABLJA?

 

Običajni hišni fotovoltaični sistemi nastale električne energije ne izrabljajo direktno, ampak jo pošiljajo v omrežje, na katerega je priključen tudi objekt. Proizvajalcu/uporabniku električne energije se nato obračuna samo razlika med porabljeno in oddano energijo, kar pomeni, da je možen tudi zaslužek. Velika prednost sistema je, da lahko proizvede dovolj električne energije za potrebe v hiši in da energijo pridobiva iz sončnega sevanja, ki je obnovljiv vir. Slabost sistema je visoka začetna investicija in padanje učinkovitosti z njegovo starostjo.

KAKO SE JO VGRADI?

 

Za običajno hišno uporabo se največkrat uporablja sistem vezan na javno električno omrežje, možna pa je tudi otočna oblika, vendar le za posebne primere, kot so odročni kraji, napajanje raznih črpalk, prometne sigalizacije, ipd.  Fotovoltaične module se najpogosteje in najenostavneje namesti na streho, ravno ali poševno, lahko pa tudi ločeno na zemljišču. Sistem potrebuje še instalacije z razsmernikom, kablovodi in priklopom na javno električno omrežje.