IZVEDBA – Prenos projekta v realnost je najmanj toliko pomemben kot projektiranje samo

Gradnja pasivne hiše je prvi pravi izkaz kvalitete načrtovanja in samega projekta pasivne hiše. Pravilno je, da je izvajalec od izkopa do zaključnih del isti, s čimer lahko zagotavlja kvaliteto vseh izvedbenih faz posebej in objekta v celoti. Izvajalec mora biti izkušen in izobražen v gradnji pasivnih hiš. Izvedba pasivnih hiš sicer ni nič posebej zahtevnejša od gradnje običajne hiše, izvajalec se mora le zavedati in poznati njene posebnosti, da jih bo med gradnjo upošteval in znal upoštevati.

Kvaliteten projekt

Ne glede na samo fazo izvedbe pa je pred tem pomemben predvsem dober izvedbeni projekt – PZI. Arhitekt mora predvideti in izdelati vse potrebne sestavne dele projekta in jih povezati v delujočo celoto.Projektiranje je namreč faza pred izvedbo, ki vnaprej predvidi vse potrebne zahteve pri izvedbi, da potem ta poteka hitro in kvalitetno. Napake in nedodelanost projekta bodo namreč kaj hitro potencirane med samo izvedbo.

Lastnosti dobre izvedbe

Pri vsaki gradnji, še posebej pa pri pasivni hiši, je ključna kvalitetna izvedba. Napake pri gradnje je namreč naknadno izjemno težko in drago sanirati, zato je pomembno, da izberete projektanta in izvajalca vaše pasivne hiše, ki bo imel naslednje lasnosti:

  • Kvaliteten projekt z vsemi potrebnimi sestavinami

  • Poznavanje celotnega obsega gradnje pasivne hiše

  • Kompletna ekipa izvajalcev, ki pokrije vsa dela

  • Reference kvalitetnih pasivnih hiš

  • Znanje in izkušnje iz gradnje pasivnih hiš

  • Poznavanje gradbenih sistemov, materialov in komponent

  • Razumevanje ključnih lasnosti pasivnih hiš

Primeri napak pri gradnji

Naj izpostavimo le nekaj pogostih napak, ki se zgodijo neizkušenim ali neizobraženim izvajalcem. Že v prvi fazi zgradijo napačno obliko temeljev, kar povzroči izrazite toplotne mostove. Pri izvedbi se ne posvetijo zrakotesnosti, kar povzroči navlaževaje izolacije (najpogosteje pri montažnih hišah) ali celo izgubo nepovratnih sredsteva ekosklada, ki zahteva visoko zrakotesnost. Balkon naredijo brez toplotnoizolacijskih konstrukcijskih košar, kar povzroči izrazit in škodljiv toplotni most. Okna brez RAL montaže, povzročijo poslabšanje energetske bilance in posledično smiselnost investicije v kvalitetnejša okna, pa tudi izgubo nepovratnih sredstev zaradi slabe zrakotesnosti. Napačna izvedba kanalizacijskega oddušnika, ki povzroči toplotni most in slabšo zrakotesnost. Opustitev nekaterih izvedbeih faz, kot so nedodelanost fasadnega cokla, nedodelanost strojnih instalacij, opustitev senčil,…

Več o kvalitetni izvedbi pasivnih hiš si lahko pogledate na strnai podjetja PasivnaGradnja.si, ki se celostno ukvarja s projektiranjem in izvedbo pasivnih hiš od leta 2002 in je na tem področju oralo ledino v slovenskem prostoru.