NADZOR GRADNJE – Zelo pomemben dejavnik v fazi gradnje, ki z izvajalcem ne sme biti povezan

Nadzornik je še tretja pomembna oseba pri gradnji v trojici projektant – izvajalec – nadzornik. Nadzor je obvezen del vsake gradnje, predpisan z zakonom, ki nadzoruje celoten potek gradnje. Investitor ga mora najeti sam in ne sme imeti nobene poslovne ali družinske povezave z izvajalcem. Dober nadzornik poskrbi, da se uporablja kompletna in celotna dokumentacija in da se objekt gradi v skladu s projektom, gradbenim dovoljenjem ter kvalitetno in pošteno izvedbo.

Lastnosti dobrega nadzora

Dober nadzornik se dobro pripravi na gradnjo in od vseh ostalih udeleženih zahteva obveznosti, ki jim jih nalaga zakon in način gradnje. Nadzornik je dovolj pogosto prisoten na gradbišču in deluje v interesu naročnika. Še posebej pri gradnji pasivnih hiš je pomembno, da ima nadzornik naslednje lastnosti:

 • Pred pričetkom del pregleda vso projektno dokumentacijo

 • Pogosto prisoten na gradbišču, še posebej ob ključnih fazah

 • Pozna zahteve pri gradnji pasivnih hiš

 • Na željo naročnika pridobi ponudbe izvajalcev

 • Odgovorno podpiše končno izjavo o zaključku del, ki je podlaga za uporabno dovoljenje

Nadzornik pri gradnji pasivne hiše

Pri gradnji pasivne hiše so določene izvedbene faze posebej kočljive, kjer je vloga nadzornika zato toliko bolj pomembna. Dober nadzornik se pri gradnji pasivne hiše posebej posveča:

 • izvedbi temeljenja brez toplotnih mostov

 • izvedbi ovoja objekta brez toplotnih mostov

 • izvedbi in zrakotesni vgradnji oken in vhodnih vrat (RAL vgradnja)

 • prebojih preko zunanjega ovoja objekta za potrebe strojnih inštalacij in njihovi zrakotesni izvedbi

 • izvedbi strojnih inštalacij, razvodu, pozicioniranju vpihov in izsesov, natančni umiritvi posameznih ventilov po končani izvedbi

 • izvedbi razvoda elektro inštalacij s poudarkom na problemu zrakotesnosti

 • izvedbi strešnih in stenskih slojev parnih ovir, kontroli stikov, morebitnih prebojev inštalacij, vse s poudarkom na zrakotesni izvedbi

 • izvedbi testa zrakotesnosti