NEPOVRATNA SREDSTVA IN EKOKREDIT – Ker je pasivna hiša izjemno varčna z nizkim vplivom na okolje, je deležna evropske in državne podpore

Za vsakega graditelja pasivne hiše je zelo pozitivno dejstvo, da Evropa in država podpirata gradnjo energetsko najbolj varčnih hiš in investitorjem namenjata nepovratna denarna sredstva in ekokredit. Pasivna hiša namreč v vsem ustreza sodobnim trajnostnim smernicam, saj je energetsko zelo učinkovita in ima izjemno nizek okoljski odtis, hkrati pa njihova gradnja podpira kvalitete v širokem polju gospodarstva. V ta namen je v Sloveniji ustanovljen Slovenski okoljski javni sklad – EKO SKLAD.

Razpis ekosklad

 

Ekosklad vsako leto objavi javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Za gradnjo pasivne hiše lahko torej investitor pridobi nepovratna sredstva v obliki denarnega nakazila in ekokredita. Glede na to, da je investicija v pasivno hišo nekoliko višja od običajne, lahko ta finančna spodbuda znatno zniža razliko v ceni in olajša odločitev za gradnjo energijsko učinkovite hiše, ki bo na dolgi rok v vsakem primeru cenejša.

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so denarno nakazilo, ki jih investitor prejme na svoj račun po zaključeni investiciji in izpolnjenih vseh predpisanih zahtevah. Za visoko učinkovite pasivne hiše je mogoče pridobiti maksinalna možna sredstva, glede na energetski razred in koncept objekta. Vrednosti vsako leto objavijo v razpisu.
Priznani stroški vključujejo stroške, povezane z gradnjo ali nakupom stavbe ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe.

Eko kredit

Poleg nepovratnih sredstev ima javni sklad na voljo tudi kreditiranje okoljskih naložb, namenjen tudi za gradnjo pasivne hiše. Običajna obrestna mera v razpisu znaša EURIBOR plus ugoden odstotek. Vrednosti so vsako leto objavljene v razpisu.

Zahteve za pridobitev sredstev

Vsebino vloge razpiše javni sklad in poleg obrazca vsebuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo (načrt arhitekture in načrt strojnih instalacij) in izračun energetske bilance PHPP. Projektirani objekt mora ustrezati zahtevam pasivne hiše in predvidene komponente, ki izpolnjujejo iste zahteve. Vsi vgrajeni materiali in komponente, ki so predmet razpisa morajo biti izkazani s fotografijo in potrdilom o vgradnji. Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu znašati največ n50 ≤ 0,6 h⁻¹.

Pomembno je, da je stavba zrakotesna (n50 ≤ 0,6 h⁻¹), saj v nasprotnem investitor izgubi pravico do teh sredstev, kljub izpolnjenim vsem drugim pogojem. Zato je že v fazi projektiranja in kasneje izvedbe potrebno poskrbeti, da do takšne situacije ne more priti.