OKNA V PASIVNIH HIŠAH – imajo energetsko in bivanjsko funkcijo

Okna na južnih fasadah pasivnih hiš omogočajo vstopanje sončnega sevanja v notranjost hiše, ki v hladnih mesecih ogrevajo hišo in tako pomembno vplivajo na energetsko bilanco. Za pasivne hiše morajo okna v čim večji meri prepuščati sončne žarke in hkrati čim bolj zadrževati notranjo temperaturo prostorov. Velike steklene površine pa omogočajo tudi prihranke pri osveljevanju prostorov in zdravemu bivalnemu okolju.

Funkcija oken v pasivnih hišah

Pravilno orientirana pasivna hiša ima največ steklenih površin na južni fasadi. Ta okna omogočajo največ zajema sončnega sevanja takrat, ko ga potrebuje, to je pozimi in manj takrat, ko ogrevanje ni potrebno, to je poleti.

Pravilne fizikalne lastnosti oken so takšne, da skoznje omogočajo prepuščanje čim več sončnega sevanja (g-faktor) a hkrati v čim večji meri zadržijo toploto v notranjosti hiše (U-vrednost). Takšna okna so bila zasnovana posebej za pasivne hiše in se jih danes uporablja že pri običajni gradnji. Stekla so trislojna s plinskim polnilom in nizkoemisijskim nanosom na notranji strani.

Okna za pasivno hišo morajo imeti naslednje lastnosti:

  • Toplotna prehodnost okna mora biti vsaj Uw ≤ 0.80 W/(m²K)
  • Prepustnost sončnega sevanja mora biti  vsaj g ≤ 50%

Za pravilno zasnovo oken v pasivni hiši so danes na voljo okenska stekla od Ug = 0.50 W/(m²K) do Ug = 0.70 W/(m²K), kjer dober projektant izbere najbolj optimalno rešitev. Okenski okvir mora imeti toplotno prehodnost vsaj Uf ≤ 0.90 W/(m²K). Oknom, ki so orientirana na jug, je smiselno dati stekla z najvišjo stopnjo prepustnosti sončnega sevanja g = 60 %, med tem ko je pri ostalih ta funkcija manj pomembna in je lahko fatkor prepustnosti nižji.

Druge lastnosti oken

Ker funkcija oken ni zgolj fizikalno tehnična, je potrebno poskrbeti tudi za ostale lasnosti, kot so način odpiranja oken, senčenje pa tudi pravilna montaža.

Proizvajalci oken imajo množico rešitev glede odpiranja oken, ki so uporabne za različne namene. Velika okna v pritličju, ki ne potrebujejo odpiranja so lahko tudi fiksna in so tako znatno cenejša. Druge opcije so še drsno odpiranje posebej tam, kjer ni prostora za krilno odpiranje oz. je želja po večji komoditeti, krilno odpiranje omogoča najširši prehod, itd.

Senčenje oken je pomembno pri preprečavanj poletnega pregrevanja, pa tudi pri preprečavanju neželjenih pogledov, zatemnitvi in varovanju. Na voljo so senčila v obliki žaluzij, rolet, screen senčil, polken. Žaluzije imajo to prednost, da s postavitvijo lamel v vodoravni položaj omogočajo učinkovito senčenje, še vedno pa dovolijo kvalitente poglede. Manj uporabna so v zelo vetrovnih okoljih. Z uporabo rolet se lahko učinkovito zatemnijo prostor, ne omgočajo pa istočasnega senčenja in pogledov. Screen senčila so različna predvsem v prepustnosti svetlobe skozi platno, ki pa se ga ne da spreminjati. Pomembno je, da so senčila kvalitetna in odporna na vremenske vplive.

V pasivnih hišah je treba pri vgradnji oken poskrbeti za pravilen način montaže – RAL montaža. To je predpisan način vgradnje za pasivne hiše, s čimer se zagotovi zrakotesnost, odsotnost toplotnih mostov in druge pomembne gradbeno fizikalne zahteve, kot je npr. prepustnost vlage.