STANDARD PASIVNE HIŠE

Pojem pasivna hiša se je v zadnjem času že precej uveljavil, čeprav veliko ljudi še zdaleč ne ve, kako pasivna hiša deluje in sploh, kako jo narediti.

Koncept pasivne hiše je razvil dr. Wolfgang Feist, ki je v Darmstadtu v bližini Frankfurta leta 1991 postavil pilotni objekt. Ta prototip se je tako izkazal, da je nastal standard pasivnih hiš, ki se na trgu pojavljajo od leta 1998. V tem času je v Nemčiji, Avstriji in Švici nastalo že več kot 10.000 pasivnih hiš, ki svojo kvaliteto izkazujejo s certifikatom. Pasivna hiša se imenuje pasivna zato, ker izkorišča sončno energijo in notranje vire ob minimalnih toplotnih izgubah tako, da je skoraj ni potrebno dodatno ogrevati ali hladiti. Torej je optimalna energijsko varčna zgradba, ki ima ob nekoliko višjih stroških gradnje (največ 5 odstotkov ob podpori nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada RS) lahko tudi do 10- in večkrat nižje letne stroške za ogrevanje kot zgradbe, v katerih živimo danes. Ravno tako poskrbimo za neznaten izpust emisije CO2 v ozračje, saj za ogrevanje ne potrebuje fosilnih energentov. Dodana vrednost je tudi izredno kvalitetno, zdravo in ugodno bivalno ugodje tako poleti kot pozimi.

BISTVENE ZAHTEVE STANDARDA

logotip Passivhaus inštituta, Nemčija

https://passivehouse.com

Standard pasivne hiše so vzpostavili v Darmstadu v Nemčiji, kjer od vsega začetka deluje Passivhaus inštitut. Kljub temu, da se posamezna pasivna hiša mora podrediti podnebju in drugim lastnostim lokacije kjerkoli na svetu, je inštitut postavil bistvene zahteve.

Da pa zgradba postane pasivna ne smemo samo sestavljati posameznih komponent, ki so primerne za pasivno hišo. Za doseganje standarda je potreben celostni načrt, kjer so posamezne komponente smiselno povezane in usklajene!

 • Odlična izolacija ovoja stavbe s toplotno prehodnostjo U vseh gradbenih elementov pod 0,15 W/(m²K), v našem podnebju navečkrat 0,1 W/(m²K)

 • Izvedba termičnega ovoja brez toplotnih mostov (ψ ≤ 0,01 W/(mK));

 • Zanesljiva zrakotesnost, kontrolirana s tlačnim preizkusom po DIN EN 13829 – vrednost n 50 pri 50 Pa tlačne razlike ne sme presegati 0,6 h -1

 • Zasteklitve s toplotno prehodnostjo Uw pod 0,8 W/(m²K), pri visokem faktorju prehoda celotnega sončnega sevanja (g ≥ 50 % po DIN 67507), tako da so pozimi neto dobitki toplote;

 • Okenski okvirji s toplotno prehodnostjo Uf  pod 0,8 W/(m²K) po DIN EN 10077;

 • Minimalne toplotne izgube pri pripravi in porazdelitvi tople sanitarne vode

 • Učinkovita izraba električne energije v gospodinjstvu (stroji in naprave iz energijskega razreda A in A+)

 • Kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo toplote pri nizki porabi električne energije

 • Letna potrebna toplota za ogrevanje ≤ 15 kWh/(m²a)

 • Skupna letna poraba primarne energije ≤ 120 kWh/(m²a)

 • Letna poraba električne energije ≤ 18 kWh/(m²a)