tekst fahfaushf dshfj shfjs khfk jshfj hskfh kdhf kh sdajdhkshka sadss ads

tekst fahfaushf dshfj shfjs khfk jshfj hskfh kdhf kh sdajdhkshka sadss ads

tekst fahfaushf dshfj shfjs khfk jshfj hskfh kdhf kh sdajdhkshka sadss ads

tekst fahfaushf dshfj shfjs khfk jshfj hskfh kdhf kh sdajdhkshka sadss ads

TEMPRERIRANJE BETONSKE KONSTRUKCIJE

FOTOVOLTAIKA

MASIVNA GRADNJA

TRAJNA ZRAKOTESNOST

PODNASLOV 1

Pasivne hiše imajo zelo malo vpliva na okolje predvsem zaradi visoke energetske učinkovitosti. Energija, ki jo potrebuje za ogrevanje pa tudi pripravo tople vode in osvetlitev je tako majhna, da je zaradi porabljene energije izjemno malo izpustov toplozračnih plinov v ozračje. Z okoli 90 % prihrankom energije pri pasivni hiši se zmanjšajo stroški ogrevanja in s tem tudi izpusti CO2, v primerjavi z običajno gradnjo hiše.

PODNASLOV 2

 

Poleg zelo nizke porabe energije pasivno hišo odlikuje tudi visok delež uporabe obnovljivih virov energije, kot so sončna toplota, energija zraka, vode in zemlje. Izkoriščanje sončne energije je v sami definiciji pasivne hiše. Veliko sončnega sevanja namreč zajamejo skozi pravilno na jug orientirana okna. Od tod tudi beseda “pasivna”, saj je zajem sončne toplote povsem samodejen, brez aktivne udeleženosti stanovalcev ali naprav, torej pasiven.

Najpogostejša ogrevalna naprava pasivnih hiš je toplotna črpalka, ki izrablja energijo okoliškega zraka, zemlje ali vode. Te visoko učinkovite naprave iz obnovljivih virov pridobijo večino energije, ki je potrebna za ogrevanje ali hlajenje pasivne hiše in pripravo tople sanitarne vode. Poleg tega se pasivne hiše pogosto nadgradijo še s fotovoltaičnimi paneli, sončnimi kolektorji in drugimi alternativnimi pristopi, kar še dodatno poudari ekološko noto pasivnih hiš.

PODNASLOV 3

 

Pasivne hiše lahko zmanjšujejo okoljski odtis tudi z uporabo materialov in gradbenih sistemov, ki imajo zelo nizek okoljski odtis. Pri tem bodite pozorni, saj oznaka “naravni material” še ne pomeni tudi nizke emisije škodljivih spojin in porabe energije v celotnem življenskem ciklu. Vsak gradbeni material je namreč narejen iz gradiv pridobljenih iz naravnega okolja. Pomembni so predvsem vsi škodljivi vplivi v procesu obdelave, uporabe in reciklaže materiala. K sreči so na voljo okoljske deklaracije za veliko gradbenih izdelkov, ki se jih lahko nato uporablja pri gradnji. Nujno pa je potrebno upoštevati tudi funkcijo posameznega materiala. Določene toplotne izolacije so naprimer slabše izolativne, pa imajo nižji okoljski vpliv. Ker jo je treba vgraditi v večji debelini, se za toliko tudi poveča njen negativni vpliv na okolje.